MARDARE-FUSU Maria Ilie MARDARE-FUSU Maria
2 Iulie, 1954
Rusia, Tiumeni, Armizonskii Razdolie

Titularizare UAP
19 Februarie 1989, secţia Pictură

Rezidenţa
Chisinau, Nicolae Iorga 7, ap 61

Tel. (dom): [+373.22] 238647
GSM: [+373] 069013572Formarea

1971-1974 –pictura Colegiul Republican de Arte Plastice I.Repin, astăzi Alexandru Plămădeală, Chişinău, Republica Moldova.
Consacrarea

Iulie 1971 debutează cu o expoziţie personală din picturile făcute acasă, satul Micleşti, raionul Orhei, în incinta Colegiului de Arte Plastice „I. Repin” astăzi „Alexandru Plămădeală”,Republica Moldova, constituind un eveniment deosebit,  astfel dăruindu-i  încurajare şi înaripare atât de necesare pentru un tânăr artist. Expoziţia din iulie 1971 a fost şi rămâne a fi deosebită prin faptul că lucrările au fost pictate acasă fără vreo pregătire specială în domeniul picturii. Aceste lucrări, prezentate cu actele de intrare la învăţătură, au întregit expoziţia  înalt apreciată de profesorii colegiului, care erau în acelaşi timp şi pictori consacraţi: Gheorghe Munteanu, cel care a iniţiat şi a stăruit asupra  desfăşurării acestei expoziţii – iulie 1971; Valeriu Puşcaş, Ion Daghi, Mihail Lepădatu, Mihail Statnîi, Valentin Coreachin, Ada Zevin ş.a.  În acelaşi timp expoziţia a fost admirată şi apreciată şi de alţi artiştii plastici ca Glebus Sainciuc, Igor Vieru, cel din urmă venind cu sfatul: „Păsteazăţi felul tău de a fi, de a simţi şi de apicta”.  

1973 – adoua expoziţie personală în incinta Colegiului Republican de Arte Plastice „I.Repin” astăzi „Alexandru Plămădeală”, Chişinău, Republica Moldova;
1974-1996 –participă la majoritatea expoziţiilor republicane organizate de UAP din Republica Moldova;
1974-1975 –pictor decorator la Teatrul Republican „Luceafărul” din Chişinău;
1975-1976 –pictor decorator la Televiziunea de Stat din Republica Moldova;
1976-1986 –perioada căutării propriului drum în pictură, satul Parcova, raionul Edineţ;
1989-prezent  – se află la lucru de creaţie.
Expoziţii personale

Iulie 1971 – debutează cu o expoziţie personală în incinta Colegiului de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău, Republica Moldova. În expoziţie sunt expuse lucrări pictate acasă în satul Micleşti,  neavând pregătire specială în pictură.
1973 – a doua expoziţie personală în incinta Colegiului de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău, Republica Moldova, fiind studentă în anul 3 la Pictură, clasa pictorului şi profesorului Gheorghe  Munteanu.
1988 – expoziţie personală la Biblioteca „Transilvania”, Chişinău, Republica Moldova;
1998 – expoziţie personală a Treia Zi de Sfintele Paşti „Cina Cea de Taină” la Casa Cărţii„Petru Movilă”, str. Corobceanu nr. 26, Chişinău;
21 decembrie 1999 – ianuarie 2000 – expoziţie personală „2000 de ani de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos” la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, str. 31 August 1989, nr.115, Chişinău;
2002 – expoziţie personală 27 aprilie – 7 mai „Cina Cea de Taină” Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, UAP Chişinău;
2002-2005 – mai multe expoziţii pesonale de scurtă durată în faţa a diferite auditorii din Chişinăuşi oraşe din Republica Moldova împreună cu actorul Dumitru Fusu;
2003 – Expoziţie personală în sediul INFOCOM, ianuarie;
2007 – 30 martie – 28 aprilei, la sărbătorile de Sintele Paşti expoziţie personală „Cina Cea deTaină” în incinta Misiunii OSCE în Moldova, Chişinău;
2015 – 2 aprilie – 19 aprilie expoziţie personală „Raza Ta, Doamne”, Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, UAP Chişinău. 
Expoziţii grup

1994 – Casa Scriitorilor, Chişinău;
1995 –Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Casa Scriitorilor;
1974-1996 –participă la majoritatea expoziţiilor republicane organizate  de UAP şi Muzeul  Naţional de Artă al Moldovei.
Concursuri naționale / internaţionale

1991 –Spania, cu tabloul „Au ieşit Luceferii la mal” închinat poetului Mihai Eminescu;
1992-1995 –expoziţie-concurs Saloanele Moldovei, Bacău, România; 
1995 – Budapesta,Ungaria, cu tablourile: „Hristos cel fals” şi „Din Memoria Lunii, DucereaCrucii”.
Tabere de creație / documentări
Lucrări în colecții publice

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău;
Fondul Plastic al UAP din Republica Moldova, Chişinău;
Colecţiile de pictură aTaberei de Creaţie din satul Parcova, raionul Edineţ;
Lăcaşul sfânt – Biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Parcova, Edineţ;
Spitalul „Sfânta Treime”din Chişinău;
Lăcaşul sfânt – biserica din orăşelul Hânceşti;
Lăcaşul sfânt – Biserica „Sfântul Spiridon”, Chişinău.
Lucrări în colecții private

Chişinău, Republica Moldova;
Satul Truşeni, Republica Moldova;
România;
Sankt Petersburg,Moscova, Federaţia Rusă;
Londra, Marea Britanie;
Israel;
Germania;
SUA;
Canada;
 Coreea de Sud.
 
Alte activități culturale

 1974-1975 –Pictor-decorator la Teatrul Republican „Luceafărul” din Chişinău;
 1975-1976 – pictor decorator la Comitetul de Stat pentru Televiziunea de Stat şi Radiofuziune,Chişinău;
 1976-1986 – „În căutarea stilului, limbajului în pictură, a drumului personal în creaţie dar şi un interes sporit pentru valorile umane m-a făcut să plec din Chişinău la sat, ...în satul Parcova, raionul  Edineţ, unde am pictat mai multe tablouri care au constituit a doua perioada a creaţiei mele. Astfel au luat naştere lucrările: La cântatul cocoşilor, Portretul Ţesătoarei,Au ieşit Luceferii la mal,   lucrare închinată poetului Mihai Eminescu-lucrări (din Colecţiile Muzeului Naţional de Artă al Moldovei); Autoportret cu cocoşi, Ciclul Ţesătoarele (Colecţie particulară, Israel) ş.a”.;
 1986-1987 – pictor la Fondul Plastic al UAP Republica Moldova, Chişinău;
 1996 –Vizită la Ierusalim. „Vizită care a contribuit la formarea mea, la convingerile mele şi împlinirea spirituală”.
Premii / distincții / titluri onorifice

Premiul Special acordat de către Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove pentru lucrarea „Din Memoria Lunii, Ducerea Crucii”, 1996.
Bibliografie

Autoare/Coautoare
Maria Mardare, „In Jurul Focului, portretul artistului Dumitru Fusu”- Coperta I, cartea de versuri „Mai Singur Decat cel Nenascut” de Dumitru Fusu, 1997;
Maria Mardare-Fusu în colaborare cu Mihai Fusu, Catalog Dumitru Fusu, Ediţia I, ianuarie 2015, 96 p., Editura „Cartier”;
Maria Mardare-Fusu „Altar al frumuseţei”, despre pictorul Mihai Jomir (1950-2011), Literatura şi arta, 1 septembrie 2011, pag. 7;
Mihai Clima revista Femeia Moldovei, anii ’80, „Maria Mardare”, pe coperta a 4-a, picturi de Maria Mardare: Autoportret  în oglinda apei, 1980,Portretul artistului Dumitru Fusu,1976, Zînele pădurii, 1981, Cântarul în flăcări, 1977.
Maria Mardare, tablou „La cântatul cocoşilor”, revista Orizontul,nr. 9, 1987, pag. 52;
Lorina Bălteanu „Их цветные полосы меня заворожили...”, диалог с Марией Мардаре („Gama lor de culori m-au vrăjit...”, interviu cu Maria Mardare ), revista „Горизонт”, pag.50, martie 1988;
„Portretul fiicei Ana-Maria” ilustrare de copertă Maria Mardare-Fusu, revista Noi, iunie 1991;
Tatiana Corai „Simt că trăiesc într-un alt spectru”, Curierul cultural, nr. 2, pag. 2, 1995, număr ilustrat cu picturi de Maria Mardare-Fusu;
 Lora Batcu „Cea mai sensibilă femeie – ARTIST PLASTIC”, Cultura, 15 martie 1996, pag. 7.;
„Plecăciuni de mulţumire şi urări de bine şi succes”, Cultura,8 mai 1998;
Sofia Bobernaga „Cina Cea de Taină pe retina Ochiului Atotvăzător”, Literatura şi arta, 28 mai 1998, pag. 6, ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Ana Кirsanov, Aurelia Tercuţă, Maria Mardare „Sântem grămăjoară”, Săptămâna, 19 iunie1998;
 Gheorghe Ciocoi „Taina cea mai sacră – Arta”, Dialog, 28 mai1998;
Claudia Partole „Potopu lar fi dacă L-am pierde pe Dumnezeu”, Moldova suverană, 25 decembrie 1999;
Claudia Partole interviu cu Maria Mardare-Fusu „Aş vrea să fiu ca un copil”, Universul, 1 decembrie 1999, pag. 7.Ilustrare de număr cu lucrările Mariei Mardare-Fusu;
„La cântatul cocoşilor” ilustrare de copertă Maria Mardare-Fusu, „Al nouălea val” culegere de versuri de Leonida Lari, Editura Glasul;
Maria Mardare-Fusu „Renaşterea Spiritului”, Flux, 4 februarie 2000;
 „Sfânta Treime de la stejarul Mamvri”,ilustrare de copertă Maria Mardare-Fusu, revista Noi, aprilie 2000;
Agnesa Roşca, „În oglinda unei pâini ”despre portretul poetului Grigore Vieru de Maria Mardare, Florile Dalbe, 1 iunie 2000;
Nicoleta Biru „Maria Mardare-Fusu ne dăruieşte Cinea Cea de Taină a sufletului de artist”, Flux, 30 aprilie 2002;
Irina Leahova «Тайные вечери Мариеи Мардаре-Фусу», Кишинёвский обозреватель, 1 mai 2002;
Miahi Gafiţa, „Cina Cea de Taină”,  Reporter-M, 9 mai 2002;
Tatiana Corai „Clubul Cronos Maria Mardare: Dacă am avea măcar un strop de credinţă am urni munţii din locul lor”, Timpul, 5 mai 2006,
Raisa Ciobanu „Omul care sfinţeşte locul”, Literatura şi arta, 5 aprilie  2007, pag.1, ilustrare de numărcu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Antonina Sârbu „Mama mi-a arătat ce înseamnă Paştele”, Ziarul deGardă, 5 aprilie 2007;
 Ecaterina Deleu „Expoziţie de artă dedicată sfintelor Paşti”, Flux, aprilie 2007;
Info-Prin Neo cu sediul  OSCE, „Maria Mardare-Fusu expune tablouri de Sfintele Paşti”, Curierul Ortodox, 6 aprilie 2007, pag.3;
Нелли Торня „Будут,будут всюду бить колокола”, Кишиневские Новости, 6 aprilie 2007;
Raisa Ciobanu „Predestinare şi împlinire”, Literaturaşi arta, 9 iulie 2009, pag.1, ilustrare de număr cu picturile MarieiMardare-Fusu;
Maria Mardare-Fusu „Amintiri”, în cartea pictorului Gheorghe Munteanu „File din activitatea didactică a plasticianului Gheorghe Munteanu”, Chişinău, 2009, pag 192-200;
Ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu, Literatura şi arta, 23 decembrie 2010;
Raisa Ciobanu „Harul divin al Mariei Mardare-Fusu”,  Literatura şi arta, 1 aprilie 2010, pag.6, ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Raisa Ciobanu „De Sărbătoarea Sărbătorilor”, Literatura şi arta, 17aprilie 2014, pag.1, ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Andrei Mudrea „Taina şoaptelor cereşti”, Literatura şi arta,26 iunie  2014, pag.6, ilustrare de numărcu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Tudor Braga „O revelaţie Maria Mardare-Fusu, Literatura şi arta,9 aprilie  2015, pag.1, ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Andrei Moroşanu „Erupţiile de lumină ale durerii inocente”, Literatura şi arta, 9 aprilie  2015, pag.6, ilustrarede număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu;
Anastasia Rusu Haraba „Maria Mardare-Fusu: O lume de care suntem îndemnaţi să ne apropiem”, mai-iunie 2015 – revista Moldova;
Nina Josu „Vălul sfinţeniei”, Literatura şi arta, 20 august  2015, pag. 10, ilustrat cu tabloul „Umbra Cinei de Taină pe Munţii Hymalaia;
Ilustrare de număr cu picturile Mariei Mardare-Fusu, Literaturaşi arta, 10 martie 2016;

Maria Mardari-Fusu
„Lucrările  Mariei Mardare-Fusu emană sfinţenie. Când le atingi cu privirea, ochii ţi se umplu cu lumina acestora, pe care o porţi pe retină încă mult timp, multe zile, şi după ce te-ai distanţat de ele. Picturile ei seamănă cu nişte ferestre deschise către alte lumini, paralele cu cele pe care le trăim, ale spiritualizării lumii materiale şi ale materializări isufletului până la a deveni palpabil.”
Nicolae Dabija
„Maria Mardare şi-a conceput picturile sub semnul inspiraţiei mijlocite de reprezentările „tetradei” lui Martin Heidegger: zei-nemuritori-cer-pământ. Ea îşi ţine paleta între contingent şi transcendent,între ceea ce se întâmplă AICI şi ceea ce se întâmplă DINCOLO (de lume).”
Acad. Mihai Cimpoi
„Maria Mardare-Fusu reiterează ideea de sacru.”
Valentin Ciucă,critic de artă

„Maria Mardare-Fusu a încercat într-un fel să facă nişte racordări între problematica propriu-zisă a picturii deşevalet, ne referim la culoare, formă, lumină în calitate de elemente ale acestui gen de creaţie, şi subiectul biblic în funcţie de reper axiologic de importanţă a mesajului operei picturale.”Constantin Spânu
Cataloage / postere / pliante / diplome

Saloanele Moldovei, ediţia a V-a, Catalog-Bacău, 1996;
Iurie Colesnic,  Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Ghid inciclopedic, Chişinău, Editura Muzeum, 2008;
Artă contemporană din Moldova „Изобразительное искусство Молдовы”, editor Confederaţia Internaţională a Uniunilor Artiştilor Plastici din Moscova, 2013.La pagina 82 este reprodus portretul „Artistului Mihai Fusu” pictat de Maria Mardare-Fusu, 1993 (din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău);
Biblioteca Muncipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, „Chişinăul în pictură. Peisaj, portret”,Catalog bibliografic, Chişinău 2012;


Legături externe
Note critice
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery